Použití

 • anhydritový potěr pro lité vyrovnávací a podkladní vrstvy podlah
 • pro podlahy v obytných a občanských objektech
 • pro podlahy v průmyslových objektech s lehkým provozním zatížením
 • vhodný jako spojovací potěr, potěr na separační vrstvě, na izolační vrstvě a pro podlahy s vytápěním

Vlastnosti produktu

 • samonivelující, s vynikající schopností zatékání
 • vysoká rovinatost povrchu (s tolerancí 2mm/2m)
 • není nutná další vyrovnávací stěrka pro pokládku konečné povrchové vrstvy
 • velké plochy bez dilatačních spár
 • pochůznost cca po 2 dnech
 • zatížitelnost cca po 5 dnech
 • není mrazuvzdorná a není vhodná do trvale mokrých prostor
 • za předpokladu provedení hydroizolačních opatření lze použít pro podlahy ve vlhkých prostorách (kuchyně, koupelny, WC)
 • příprava potěru dle přesné receptury přímo na stavbě pomocí mobilního strojního zařízení TRANSMIX

  Před každou aplikací potěru důkladně prostudujte „Technologický postup pokládky litého potěru KVK Anhydritový potěr“.

Příprava před litím potěru

 • musí být dokončeny omítkářské práce a montáže technických instalací • podklad musí být dostatečně vyzrálý a vyschlý, bez prachu a nečistot
 • podlahové vytápění musí být upevněno (proti vyplavání) • musí být instalovány dilatační pásky v dostatečné tloušťce kolem obvodových stěn, příček, zárubní, sloupů
 • při pokládce separační folie musí být jednotlivé pásy svařeny, příp. slepeny nebo dostatečně přeloženy
 • případné izolační vrstvy (tepelná izolace) musí přilehnout na podklad celou plochou
 • provedení konstrukčních dilatačních spár a dilatačních spár v místech přechodu mezi různými výškami potěrů
 • provedení instalace výškových značek

  Před každou aplikací potěru důkladně prostudujte „Technologický postup pokládky litého potěru KVK Anhydritový potěr“.

Zpracování materiálu

 1. Doporučujeme zpracování provádět odbornou firmou se zaškolenými pracovníky.
 2. Směs se připravuje na stavbě pomocí mobilního strojního zařízení, je nastavena na přesnou konzistenci vhodnou pro lití. Míra rozlití se ověřuje pomocí Hagermannova trychtýře a plastové desky s vodováhou.
 3. Potěr se rovnoměrně rozlije po ploše pomocí šnekového čerpadla s výtlačnou hadicí. Potěr se nalévá od středu plochy.
 4. Po odstranění výškových značek se provádí odvzdušnění pomocí odvzdušňovací tyče. Odvzdušňuje se dvakrát kolmo proti sobě.
 5. Přesný postup pokládky je podrobně uveden v „Technologickém postupu pokládky litého potěru KVK Anhydritový potěr“.

Ošetření směsi

 • prvních 48 hodin potěr chránit před průvanem, přímým slunečním zářením, teplotami nad 30 °C; dále se proces vysychání podpoří větráním, případně vytápěním prostoru
 • při aplikaci potěru s vytápěním lze po 7 dnech od pokládky postupně zahájit postupný ohřev podlahy
 • dilatační spáry nesmí být stěrkou zaplněny ani zakryty
 • ztuhlý materiál již neředit vodou ani nerozmíchávat s čerstvým materiálem
 • ztuhlý šlem na povrchu potěru přebrousit do 2 dnů

Upozornění

 • dodatečné přidávání kameniva, pojiva a přísad k hotové směsi nebo její prosévání je nepřípustné
 • při teplotách pod 5 °C (vzduch i podklad) a při očekávaných mrazech nepoužívat
 • ošetřování vyrobené anhydritové stěrky provádět dle příslušných norem
 • údaje uvedené v tomto listu odpovídají současnému stavu našich znalostí, tento list nemůže obsahovat všeobecná pravidla stavební techniky, platné normy, směrnice a pravidla pro zpracování; tato pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací spolu s odpovídajícími předpisy pro zpracování
 • věnujte pozornost „Technologickému postupu pokládky lité podlahy KVK Anhydritový potěr“

Expedice

 • expedice tohoto produktu probíhá volně ložená pomocí mobilního strojního zařízení TRANSMIX
 • jeden závoz vystačí na plochu cca 300 m2

Zajištění kvality

 • kvalita výrobků je trvale zajišťována podnikovou laboratoří
 • zkoušky se provádějí dle ČSN EN 13 813
 • ve výrobě je uplatňován certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000
 • základním předpokladem úspěšné aplikace je dodržování předepsaných technologických postupů